CIVE 418 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Sağlığı İzlemesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 418
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yapılarda Yapısal Sağlık İzleme düşük maliyetli kullanımını inceler. Sistemlerde yapısal bütünlüğünü sağlamak, sürekli gözetim altında sivil altyapıyı tutmaktır. Ayrıca, öğrenciler araçları ve ekipmanları uygulama imkanı görmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • YSİ tarihini ve gelişimi hakkında bilgiyi tanımlayabilecek
  • YSİ sürecine sistematik bir yaklaşım sağlayabilecek
  • YSİ ile ilgili genel tahribatsız test teknikleri tartışabilecek.
  • Yapısal dinamikler gözden geçirebilecek.
  • Deneysel modal analiz yapabilecek.
Tanımı Yapısal Sağlık İzleme altyapının değerlendirmesinden sonra hızlı kavramları kapsar. Bu sonucun müfredat içinde dahil araçlar ve beceriler bir sistem doğal afetler ve diğer tehlikeli olaylardan sonra yapısal bütünlük kaybı değerlendirmek için kantitatif araçları sağlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş (sağlık izleme kapsamı, ihtiyaçlar, önemi) Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 1)
2 Yaygın ölçüm teknikleri ve enstrümantasyon türleri (, modal parametreleri, kablo titreşim; Gage türleri, köprü, bina, toprak, baraj, tünel izleme teknikleri zorlanma, saptırma türlerini, ivme dönüştürücüler) Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 2)
3 Bir yapısal sağlık izleme sorununa yaklaşımları; seçenekler; kısıtlamaları (maliyet, süre, site özel konular, vandalizm); parametreleri; gol. Tarihsel yapılar dahil yapı tiplerinin genel bakış. Giriş tipleri ve teknoloji sensör; Biyolojik sensörler. Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 3)
4 Öğrenciler tarafından sunumlar kısaca dünyanın (internet arama ödev) Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 4)
5 Temel ölçüm sensörü türleri ve çalışma prensipleri. Sınıfta Sensör kalibrasyonu örnekleri. Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 5)
6 Veri toplama sistemleri, A / D dönüştürücüler, ölçüm tipi ve sıklığı karşı bellek gereksinimleri çalışma prensipleri. Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 6)
7 Ön modelleme, kritik ölçüm yerlerinin seçimi, analitik simülasyon, analitik model kalibrasyonu ile ölçülen veri karşılaştırılması. Ölçüm kurulum, yükleme ve kablolama konularında tasarımı. Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 7)
8 Uzaktan iletişim ve kontrol; uyarı sistemi, eşikleri; maliyet tahmini. Veri toplama sistemlerinin programlanması. Kısa vadeli, tekrarlanan, uzun vadeli veri toplama arasındaki farklar. Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 8)
9 Kısa vadeli saha testleri, uzun vadeli alan ölçülen verilerin post-processing Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 9)
10 Titreşim ölçümü, modal analiz, modal frekanslar, FFT, analitik modelleme ve test / ortam yüklerinin simülasyonu. Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 10)
11 Ölçülen verinin, gürültü en aza indirilmesi konusunda Gürültü etkisi. Sonuçların korelasyonu; Temel model güncelleme ve optimizasyon teknikleri; duyarlılık analizi. Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 11)
12 Gerginlik rozet, asal gerinim büyüklüğü ve yönü hesaplama. Simülasyon darbe yükü yeri ve etki noktası tespiti; Multilaterasyon ve nirengi teknikleri. Amaç fonksiyonu tanımı ve optimizasyonu basit uygulamalar. Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 12)
13 FFT ve dalgacık analiz teknikleri Hareketli; Yapay Sinir Ağları ve pratik uygulamalar. Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 12)
14 Her grubun Yarıyıl proje sunumları. Her bir projenin uzantıları ve iyileştirme olanakları hakkında tartışmalar. Bütçe ve uygulama aşaması zamanlama sorunları. Müşteri alternatif uygulama tartışmaları tahrik. Balageas D L, Structural health monitoring R&D at the European Research Establishments in Aerospace (EREA), Aerospace Science and Technology, (Bl. 13)
15 Tekrar Kitaptan ilgili bölümün okunması
16 Final Kitaptan ilgili bölümün okunması

 

Dersin Kitabı Course web-site- Lecture Notes
Diğer Kaynaklar Structural Health Monitoring conf proceedings, Editor F-K Chang,. California, 2005 & 2009. Ambient Vibration Monitoring, Helmut Wenzel, Dieter Pichler, Wiley, 2005. Health Monitoring of Aerospace Structures, W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinsaon, Wiley, 2003. Federal Emergency Management Agency (FEMA), 1997, NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings, FEMA 273 Structural Condition Assessment, R.T. Ratay, 2005. Theory of Vibration with Applications, W. T. Thomson, M. D. Dahleh, 5th

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
3
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
45
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest