İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova - Izmir - TÜRKİYE

Tel : +90 (232) 279 25 25
Fax: +90 (232) 279 26 26

 


Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Carmen Ameddeo
Tel: +90 232 488 82 52
E-mail: carmen.amaddeo@ieu.edu.tr