Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
SE 113 Programlamaya Giriş 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 102 Mühendislik Kavramları ve Çözümleri 1 2 2 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 201 Mühendislik Mekaniği I: Statik 3 0 3 6
CIVE 205 Malzeme Bilimine Giriş 2 2 3 6
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
MATH 207 Diferansiyel Denklemlere Giriş I 2 2 3 5
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 202 Teknik Çizim 1 2 2 4
CIVE 204 On kosul Mühendislik Mekaniği II: Dinamik 3 0 3 6
CIVE 206 On kosul Mukavemet 3 0 3 6
CIVE 208 Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 301 On kosul Yapısal Analiz I 3 0 3 6
CIVE 303 Zemin Mekaniği 2 2 3 5
CIVE 305 On kosul Hidromekanik 3 2 4 6
CIVE 307 Yapı Malzemeleri 2 2 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 0 0 0 0
ST 200 Staj I 0 0 0 4
Toplam : 26
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 302 On kosul Betonarme 3 0 3 6
CIVE 304 On kosul Çelik Yapı Tasarımı 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 497 Bitirme Projesi I 0 6 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 6
ST 300 Staj II 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 498 Bitirme Projesi II 0 6 3 6
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 6
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 6
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 0 0 0 0
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 4
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
Toplam : 26
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 410 On kosul İleri Betonarme 3 0 3 6
CIVE 412 On kosul İleri Çelik Tasarımı 3 0 3 6
CIVE 414 On kosul Temel İnşaatı 0 0 0 0
CIVE 416 On kosul Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelleme 2 2 3 6
CIVE 418 Yapı Sağlığı İzlemesi 3 0 3 6
CIVE 420 On kosul İleri Yapı Statiği 3 0 3 6
CIVE 422 On kosul Matriks Analizi 3 0 3 6
CIVE 424 On kosul Hidroloji ve Su Kaynakları 3 0 3 6
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.  Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

Toplam İEU Kredisi/Total  IUE Credit: 142
Toplam AKTS Kredisi/Total ECTS Credit :240

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 4 adet teknik seçmeli (ELEC 002-004-006-007) ve 3 adet serbest seçmeli (ELEC 001-003-005) ders almakla yükümlüdür.

Teknik seçmeli dersler Fakültemiz ve Matematik Bölümü kodlu dersler arasından seçilmeli ve en az 2 tanesi İnşaat Mühendisliği Bölümü seçmeli ders havuzundan alınmalıdır. Serbest seçmeli dersler Fakültemiz ve Matematik Bölümü kodlu dersler içermemelidir. 

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar
İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim Dersi) almakla yükümlüdür.
GED derslerinden; 
               -2 adeti "Doğa ve Yaşam Bilimler" alanından (Zorunlu CHEM 100 ve PHYS 100 dersleri),
               -3 adeti "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından (Zorunlu SE 113, MATH 153 ve MATH 154 dersleri),
               -3 adeti "Sosyal Bilim (A, B ve C  alanlarından birer adet) alanından, 
               -1 adeti "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,
               -1 adeti "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı